Novinky

XI.MRA F3F

                         Slovenský Modelársky Zväz Karpatské nám. 6, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika KLUB MODELÁROV H A W K S ...
Celý článok

NOVÉ PROPOZÍCIE

MoZ –„Slovenský modelársky zväz“ - KM HAWKS B r z o t í n                   P R O P O Z Í C I E leteckomodelárskej súťaže F3F FAI XI. ročník „MEMORIÁL RUDOLFA ANDOGU“   Organizátor: ...
Celý článok

PRELOŽENIE SÚŤAŽE

Klub modelárov HAWKS,Gemerská 361,04951 B r z o t í n   V Brzotíne 5.septembra 2015             VEC: XI.ROČNÍK MRA F3F                      ...
Celý článok

Webová prezentácia bola spustená

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne...
Celý článok