PRELOŽENIE SÚŤAŽE

Klub modelárov HAWKS,Gemerská 361,04951 B r z o t í n

 

V Brzotíne 5.septembra 2015

 

 

 

 

 

 

VEC: XI.ROČNÍK MRA F3F

 

                    OZNAMUJEM E PILOTOM  A ROZHODCOM,ŽE SÚŤAŽ: XI.ROČNÍKA MEMORIÁLU RUDOLFA ANDOGU F3F,KTORÁ SA MALA KONAŤ 12.-13,SEPTEMBRA NA DK - GUGLI  SA Z TECH -NICKÝCH PRIČÍN  PREKLADÁ  NA  03.-04. OKTÓBER 2015 PODĽA UŽ VYDANÝCH  A  ZVEREJNENÝCH  PROPOZÍCIÍ .

ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME.

 

 

                  MGR. ŠTEFAN ANDOGA,RIADITEL SÚŤAŽE