NOVÉ PROPOZÍCIE

MoZ –„Slovenský modelársky zväz“ - KM HAWKS B r z o t í n

 

 

 

 
 

 

 

 

 

P R O P O Z Í C I E

leteckomodelárskej súťaže F3F FAI

XI. ročník „MEMORIÁL RUDOLFA ANDOGU“

 

Organizátor:  Slovensky modelársky zväz - SMoZ

Usporiadateľ :Mgr.Štefan Andoga,predseda KM  HAWKS

                              

Dátum :                               03.-04. október 2015

Miesto:                                  Dobšinský kopec, lokalita GUGEL

Kategória:                             F3F

 Pravidlá:                              Platné  pravidlá F3F -Miestna úprava KM HAWKS

 

Bezpečnosť: súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť a je povinný

dodržiavať základné bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľa. Inak môže

byť z dôvodov ich porušenia  zo súťaže vylúčený.       

Hlavný rozhodca:                 Ing. Marek Vápeník

Štartér:                                  Roman Andoga

Riaditeľ súťaže:                    Mgr. Štefan Andoga  

Rozhodcovia:                         Ing. M. Vápeník,  M. Božok, Š. Račko,

Športová komisia (jury):       Bude ustanovená ráno 03.10. 2015 z radov súťažiacich

Vklady:                                 Seniori : 10 €

                                             Juniori: 6 €

                                             Dôchodcovia: 5 €

Hodnotenie:                          Prví traja v súťaži / juniori+ seniori/

Protesty:                              vklad 20€, ktorý v prípade uznaného protestu bude vrátený.

 

 

 

Prihlášky:                              Písomne, respektíve e-mailom, viď prihláška, najneskôr do 28.09. 2015

                                             plus už potvrdené platné prihlášky!!!

Kontaktná adresa:                 Mgr. Štefan Andoga

                                             Gemerská 361

                                             049 51 Brzotín

E-mail:                                  stefan.andoga@gmail.com

 

Občerstvenie:                        Organizátor nezabezpečuje!!

Ubytovanie:                          Organizátor nezabezpečuje!!

 

PROGRAM SÚŤAŽE

Sobota, 03.10.2015

do 8. 30                  registrácia na Dobšinskom kopci – Gugli

8. 30 – 9. 00           preberanie modelov

9. 00 – 9. 15           Otvorenie a pokyny k súťaži

9. 30 – 19. 00         súťažné lietanie

Nedeľa, 04.10. 2015

9. 00 – 15. 00         súťažné lietanie

15. 00 – 15.30        vyhlásenie výsledkov

 

Vzhľadom na poveternostné podmienky má usporiadateľ právo na zmeny miesta a časového rozvrhu súťaže!

 

Dôležité upozornenie: 1.Vklady sa budú platiť  na mieste súťaže

                                      2.Súťaž je otvorená pre všetkých modelárov SR v celkovom počte 25 pilotov s výnimkou tých, ktorí na DK boli zo súťaže v predchádzajúcich rokoch vylúčení !!!!

Preferovaní piloti, týmito propozíciami oficiálne pozvaní riaditeľom súťaže:

V.Šimo,K.Mrva,M.Mrva,M.Tkáčik,K.Wilkosz,L.Kacsmarski,B.Krpelán,M.Ďuríš, Ľ.Ivan,R.Bartók,O.Styk,V.Gábor,K.Witek,W.Huzior,R.Benetin,M.Materna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Štefan Andoga,

riaditeľ súťaže